List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

А/71 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг  бусдад шилжүүлэх тухай

А/71 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2020 оны 02 сарын 28 өдөр                                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-67 Хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай

А-67 Хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай

2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                   А-67               … Дэлгэрэнгүй… »

А-63 Шуурхай штаб ажиллуулах тухай

А-63 Шуурхай штаб ажиллуулах тухай

2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                 А/63                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж,  хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

 2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                          А/62       … Дэлгэрэнгүй… »

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга  хэмжээний тухай

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж,  урамшуулал олгох тухай

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж, урамшуулал олгох тухай

2020 оны 02 сарын 11                                   А/50                 … Дэлгэрэнгүй… »