List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/389 Архивчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/389 Архивчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2019 оны 11 сарын 21 А/389 Улаанбаатар хот Архивчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Архивын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А/383 Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн камерын өрөөний хяналтын дэлгэц худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/383 Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн камерын өрөөний хяналтын дэлгэц худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 11 сарын 14 А/383 Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн камерын өрөөний хяналтын дэлгэц худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,… Дэлгэрэнгүй… »

А/382 Сургалт зохион байгуулах тухай

А/382 Сургалт зохион байгуулах тухай

2019 оны 11 сарын 14 А/382 Улаанбаатар хот Сургалт зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/380 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

А/380 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2019 оны 11 сарын 13 А/380 Улаанбаатар хот Засаг даргын шагналаар шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,… Дэлгэрэнгүй… »

А/378 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А/378 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2019 оны 11 сарын 13 А/378 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын… Дэлгэрэнгүй… »

А/377 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай

А/377 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай

2019 оны 11 сарын 12 А/377 Улаанбаатар хот Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6, 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/375 “Хааны төлөө” орчин үеийн бүжгийн тэмцээний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/375 “Хааны төлөө” орчин үеийн бүжгийн тэмцээний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 11 сарын 11 А/375 Улаанбаатар хот “Хааны төлөө” орчин үеийн бүжгийн тэмцээний   үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А/372 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

А/372 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

2019 оны 11 сарын 06 А/372 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А/371 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

А/371 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

2019 оны 11 сарын 06 А/371 Улаанбаатар хот Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,… Дэлгэрэнгүй… »