List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

Коронавирусийн цар тахал дэгдсэнтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудад шаардлагатай зардлын тооцоолол

Коронавирусийн цар тахал дэгдсэнтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудад шаардлагатай зардлын тооцоолол

Чанарын бодлого тодорхойлох тухай

Чанарын бодлого тодорхойлох тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

Элсэлтйн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргасан багш, сурагчдад урамшуулал олгоход хөрөнгө гаргах тухай

Элсэлтйн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргасан багш, сурагчдад урамшуулал олгоход хөрөнгө гаргах тухай

Дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргах дэд ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргах дэд ажлын хэсгийг байгуулах тухай

4 дүгээр хорооны халуун усны тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг хүлээн авах хэсэг байгуулах тухай

4 дүгээр хорооны халуун усны тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг хүлээн авах хэсэг байгуулах тухай

Даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоосон байдалд хяналт, шалгалт хийх дүүргийн дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоосон байдалд хяналт, шалгалт хийх дүүргийн дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татварын алба үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойн арга хэмжээнд дэмжлэг үззүлэх тухай

Татварын алба үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойн арга хэмжээнд дэмжлэг үззүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг мэдээллийн цахим системд холбох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг мэдээллийн цахим системд холбох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай