List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

А/132 “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/132 “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

“Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 оны 04 сарын 08                           … Дэлгэрэнгүй… »

А/130 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай

А/130 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 2020 оны 04 сарын 03                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

А-129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

Засаг даргын шагналаар шагнах тухай 2020 оны 04 сарын 02                                         … Дэлгэрэнгүй… »

А-166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай

А-166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай

2020 оны 04 сарын 27 А/166 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

2020 оны 04 сарын 27 өдөр Дугаар 165 Улаанбаатар хот Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020 оны 04 сарын 27 өдөр Дугаар 164 Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-156 Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн түр хязгаарлах тухай

А-156 Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн түр хязгаарлах тухай

А-155 Өнжмөл шар өвсний түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх тухай

А-155 Өнжмөл шар өвсний түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх тухай

А-154 зөөврийн усан сангийн барилгын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-154 зөөврийн усан сангийн барилгын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-153 Наадмын талбайн тохижилтын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлы хэсэг байгуулах тухай

А-153 Наадмын талбайн тохижилтын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлы хэсэг байгуулах тухай