List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

А-270 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-270 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 07 сарын 28 өдөр Дугаар А-270 Улаанбаатар хот 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын  ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-315 Ч.Ганзоригт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А-315 Ч.Ганзоригт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2020 оны 09 сарын 21 өдөр Дугаар А-135 Улаанбаатар хот Ч.Ганзоригт буцалтгүй тусламж  олгох тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-308 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

А-308 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-308 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг  хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-309 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

А-309 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-309 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-310 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

А-310 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-310 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг  бусдад шилжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-311 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-311 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-311 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-313 Сургалт зохион байгуулах туай

А-313 Сургалт зохион байгуулах туай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-313 Улаанбаатар хот Сургалт зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2, Цэргийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-306 Сургалт явуулах тухай

А-306 Сургалт явуулах тухай

2020 оны 09 сарын 11 өдөр Дугаар А-306 Улаанбаатар хот Сургалт явуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Дайчилгааны тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-303 Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

А-303 Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

2020 оны 09 сарын 04 өдөр Дугаар А-303 Улаанбаатар хот Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-302 Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А-302 Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2020 оны 09 сарын 03 өдөр Дугаар А-302 Улаанбаатар хот Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2… Дэлгэрэнгүй… »