List/Grid

ZAHIR Subscribe to ZAHIR

А/333 Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай

А/333 Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 10 сарын 09 А/333 Улаанбаатар хот Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/336 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

А/336 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

2019 оны 09 сарын 27 Дугаар А/336 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/305 Багануур чацарганы баярыг зохион байгуулах тухай

А/305 Багануур чацарганы баярыг зохион байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 30 Дугаар А/305 Улаанбаатар хот Багануур чацарганы баярыг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3… Дэлгэрэнгүй… »

А/307 Хорооны хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/307 Хорооны хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 30 Дугаар А/307 Улаанбаатар хот Хорооны хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/310 “Гүйе-Түүе” сэдэвт спорт явган аяллын тэмцээн зохион байгуулах тухай

А/310 “Гүйе-Түүе” сэдэвт спорт явган аяллын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2019 оны 09 сарын 05 Дугаар А/310 Улаанбаатар хот “Гүйе-Түүе” сэдэвт спорт явган аяллын тэмцээн зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/313 Монголын хүүхдийн спортын VI их наадмын шигшээ тэмцээнд дүүргээс оролцох өсвөрийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/313 Монголын хүүхдийн спортын VI их наадмын шигшээ тэмцээнд дүүргээс оролцох өсвөрийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 09 сарын 06 Дугаар А/313 Улаанбаатар хот Монголын хүүхдийн спортын VI их наадмын шигшээ тэмцээнд дүүргээс оролцох өсвөрийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/315 Хар алмаз клубт дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/315 Хар алмаз клубт дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 09 сарын 06 А/315 Улаанбаатар хот Хар алмаз клубт дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/316 Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

А/316 Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

2019 оны 09 сарын 06 Дугаар А/316 Улаанбаатар хот Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн… Дэлгэрэнгүй… »