List/Grid

ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС Subscribe to ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС

Иргэний мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт хийлээ.

Иргэний мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт хийлээ.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтсийн даргын баталсан 2016.03.15-ны өдрийн 02/14 дугаартай “Иргэний гомдлын мөрөөр хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 2 хүнсний худалдааны газрын үйл ажиллагаанд “Тамхины хяналтын тухай”, “Хүнсний … Дэлгэрэнгүй… »

АТӨЯХАТ-ийг хураах тухай

АТӨЯХАТ-ийг хураах тухай

Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар,агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах” журмын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур ХК-д  сургалт зохион байгууллаа

Багануур ХК-д сургалт зохион байгууллаа

Багануур ХК-ийн үйлдвэрчний хорооны хүсэлтээр Багануур ХК-д зохион байгуулах сургалтын төлөвлөөг гарган төлөвлөгөөний дагуу НӨАТУС-ийн сургалтыг явууллаа.
НӨАТУС-ийн сургалтыг  Багануур ХК-ийн ажлын байранд ТУАБ Т.Ариунтунгалаг,ТУБ Э.Болортуяа нар 4 удаа нийт … Дэлгэрэнгүй… »

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулалын системийн ажлын явцын талаар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулалын системийн ажлын явцын талаар

 

Дүүргийн засаг даргын А-38 тоот захирамж,хэлтсийн даргын А/01 тоот тушаалаар НӨАТУС-г татвар төлөгчдөд сурталчлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах багийг ТУБ Э.Болортуяагаар ахлуулсан нийт  10  хүний бүрэлдхүүнтэй байгуулсан.
Ажлын хэсэг татварын нэгдсэн … Дэлгэрэнгүй… »

НӨАТУС-ийн хуулиар сургалт зохион байгууллаа

НӨАТУС-ийн хуулиар сургалт зохион байгууллаа

                  НӨАТУС-ийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу татварын хэлтсийн ажлын байранд 01 дүгээр сарын 07 -ний өдрөөс эхлэн 01 сарын 20-ны өдрийг дуустал  өдөр бүр 15 цагаас … Дэлгэрэнгүй… »

Шинээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах тухай зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа.

Шинээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах тухай зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа.

Барилгын ажлыг эхлэхийн өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайтар хангаж, холбогдох хууль дүрэм, түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, стандартыг хэрэгжүүлж, нийтийн болон ажилтан, ажиллагсдын аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, улмаар … Дэлгэрэнгүй… »

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/167 дугаар, Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэгч нарт байгууллагын сургалтыг зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэгч нарт байгууллагын сургалтыг зохион байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд МХЕГ-аас 2016 онд хяналт шалгалт хийхээр олон нийтэд … Дэлгэрэнгүй… »

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

НМХГ-ын даргын баталсан 2016.02.26-ны өдрийн 02-01/123 дугаартай “Хүнсний худалдааны газруудыг шалгах тухай” удирдамжийн хүрээнд хүнсний худалдааны салбарт мөрдөж буй хууль тогтоомж, стандартын мөрдөлт, журмын хэрэгжилт болон бусад холбогдох норм, нормативыг … Дэлгэрэнгүй… »

Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтэс нь Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвтэй 2016 онд сургалтын чиглэлээр хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган баталж хэрэгжүүлж эхлээд байна.
Тус төвийн багш нар компьютер, англи хэл, … Дэлгэрэнгүй… »