List/Grid

ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС Subscribe to ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС

Зөвлөмж

Зөвлөмж

Хүнсний худалдааны  газруудад төлөвлөгөөт бус шалгалт явууллаа.

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт бус шалгалт явууллаа.

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст Багануур дүүргийн иргэнээс “Эмнэлгийн хажуугийн дэлгүүр болон гэр хорооллын дэлгүүрүүдэд Хятад улсад үйлдвэрлэсэн янз бүрийн баталгаагүй хүнсний зүйл их … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албаныхантай уулзалт зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албаныхантай уулзалт зохион байгууллаа.

НМХГ-ын даргын баталсан 2016.03.29-ний өдрийн 02-01/225 дугаартай “Хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Ёндонгоор ахлуулсан хяналтын улсын байцаагч нар тус … Дэлгэрэнгүй… »

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагчид, тус хэлтсийн улсын байцаагч нар Багануур дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга, холбогдох хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулж зөвлөн туслах үйлчилгээг … Дэлгэрэнгүй… »

Байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд МХЕГ-аас 2016 онд хяналт шалгалт хийхээр олон нийтэд … Дэлгэрэнгүй… »

Архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ.

Архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ.

Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, үйлчилгээний газруудад хяналт, шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвтэй хамтран шөнийн шалгалтыг архи согтууруулах ундаагээр үйлчилдэг тусгай зөвшөөрөлтэй … Дэлгэрэнгүй… »

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын сургалтыг … Дэлгэрэнгүй… »

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Хоёр ба түүнээс дээш эмийг хавсран хэрэглэхэд тэдгээр нь бие биенийхээ эмчилгээний үйлдлийг дэмжих буюу саатуулах байдлаар харилцан нөлөөлдөг. Эмийг эм зүйн болон эмнэл зүйн мэдлэг дээр тулгуурлан зохистойгоор хослуулан … Дэлгэрэнгүй… »

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02/09 дугаар удирдамжийн хүрээнд “Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагааг “Дулааны цахилгаан станц, хэсгийн халаалттай уурын … Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлье” сарын аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан дараахь зөвлөмжийг хүргэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлье” сарын аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан дараахь зөвлөмжийг хүргэж байна.

Эм гэж юу вэ?
Эм гэдэг нь аливаа өвчнийг эмчлэх зорилгоор тодорхой тун хэмжээгээр хэрэглэдэг онцгой бүтээгдэхүүн.
Эмийг зөв сонгож, зөв хэрэглэж байж л хүссэн үр дүндээ хүрч чадна. Эмийг … Дэлгэрэнгүй… »