List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

“Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг”

“Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг”

НҮБ 1989 онд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг баталж , 1990 онд анх удаа дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтаар хүүхдийн асуудлыг тусгайлан хэлэлцэж , хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах нөхцөлийг хангах, хамгаалах, хөгжүүлэх… Дэлгэрэнгүй… »

“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч, төлөөлөгчид,  удирдах ажилтнуудын оролцоо”  сургалт боллоо

“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч, төлөөлөгчид, удирдах ажилтнуудын оролцоо” сургалт боллоо

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, намуудын мөрийн хөтөлбөрт Жендэрийн асуудлыг тусгуулах, удирдах ажилтнуудын  жендэрийн талаарх ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, төлөөлөгч, улс төрийн… Дэлгэрэнгүй… »