List/Grid

Author Archives: root

А/258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 25 А/258 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, дүүргийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/259 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

А/259 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 25 Дугаар А/259 Улаанбаатар хот Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/260 Дурсамж уулзалтад хөрөнгө гаргах тухай

А/260 Дурсамж уулзалтад хөрөнгө гаргах тухай

Дурсамж уулзалтад хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор батлагдсан… Дэлгэрэнгүй… »

А/263 Хөрөнгө гаргах тухай

А/263 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 08 сарын 02 Дугаар А/263 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын… Дэлгэрэнгүй… »

А/264 Намрын ногоон өдрүүд-2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хяналт тавих тухай

А/264 Намрын ногоон өдрүүд-2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хяналт тавих тухай

2019 оны 08 сарын 05 Дугаар А/264 Улаанбаатар хот “Намрын ногоон өдрүүд-2019” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хяналт тавих тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/265 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/265 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 06 Дугаар А/265 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »