List/Grid

Author Archives: root

А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 08 сарын 21 Дугаар А/281 Улаанбаатар хот Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/282 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А/282 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2019 оны 08 сарын 21 Дугаар А/282 Улаанбаатар хот Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/284 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

А/284 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

2019 оны 08 сарын 23 Дугаар А/284 Улаанбаатар хот Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа,… Дэлгэрэнгүй… »

А/266 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/266 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/43 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл хангах тухай

А/43 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл хангах тухай

А/258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 25 А/258 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, дүүргийн… Дэлгэрэнгүй… »