Get Adobe Flash player
Багануур дүүргийн 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөр 2014 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт  Багануур хотын үндсэн дүрмийн төсөл
Subscribe to ТАМГЫН ГАЗАР

ТАМГЫН ГАЗАР

Багануур хотын үндсэн дүрмийн төслийн хэлэлцүүлэг

Багануур хотын үндсэн дүрмийн төслийн хэлэлцүүлэг

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас  авлигын эсрэг  2014 онд хийж гүйцэтгэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авлигын эсрэг 2014 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авлигын эсрэг 2014 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авлигын эсрэг 2014 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авлигын эсрэг 2014 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авлигын эсрэг 2014 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

Төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

Тамхины тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл


Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг
Үйл ажиллагааны чиглэл
Зөвшөөрөл олгосон болон дуусах хугацаа
Хураамж
Хаанаас олгосон

 
Б.Бат-Эрдэнэ
Хүнсний мухлаг
2014.01.15 -2017.01.15.
250.000 төгрөг
Дүүргийн Засаг дарга /ТХҮХ/

1
Аягын нуур ХХК
Хүнсний дэлгүүр
2014.02.10 -2017.02.10.
250.000 төгрөг
Дүүргийн Засаг дарга /ТХҮХ/

2
Д.Ганболд
Хүнсний мухлаг
2014.02.18 … Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн өргөдөл гомдлын 3 дугаар улирлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн өргөдөл гомдлын 3 дугаар улирлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 2802 өргөдөл санал хүсэлт гомдол ирсэн байна.
Ангилал:

Гэр хүссэн-224
Мөнгөн тусламж хүссэн-100
Газар хүссэн-170
Ажил … Дэлгэрэнгүй… »

Subscribe to ТЕНДЕР

ТЕНДЕР

Subscribe to МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД