Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Огноо: 2021 оны 11-р сарын 04-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр, код: “Энэрэлт-Өлзий” ӨЭМТ, Дүүргийн прокурорын газрын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах. БНДХААА/202111021 Тендер шалгаруулалтын журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам… Дэлгэрэнгүй… »

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

Subscribe to Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Subscribe to ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Subscribe to ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Subscribe to ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

Subscribe to МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Subscribe to Нийслэлийн шуурхай зөвлөгөөн

Нийслэлийн шуурхай зөвлөгөөн

Subscribe to 2020 он

2020 он

Subscribe to Төрийн албан хаагчын анкет

Төрийн албан хаагчын анкет

Subscribe to Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх